Organizatorzy i Partnerzy Konkursu

Ideą Międzynarodowego Konkursu Win GALICJA VITIS jest kultywowanie historycznych tradycji galicyjskich oraz zacieśnianie  przyjaznych kontaktów ze Słowacją, Czechami, Węgrami i Austrią. Bezpośrednim celem Konkursu jest porównanie jakości win z Europy Środkowej z winami pochodzącymi z innych części świata, a także promocja kultury wina, również poza tradycyjnymi regionami winiarskimi.

Organizator Konkursu:
Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa "Galicja Vitis" - http://akademiawina.org/

Partner:
Vinoteka 13 - http://www.vinoteka13.pl
Polski Instytut Winorośli i Wina - http://instytutwina.pl

Patronat medialny:
Portal "Nasze Winnice" - http://naszewinnice.pl
Magazyn "Czas Wina" - 
http://czaswina.pl
P
ortal Spożywczy - http://www.portalspozywczy.pl
Winologia - 
http://winologia.pl
Kobiety i Wino - 
http://kobietyiwino.com
Paragraf w Kieliszku - http://paragrafwkieliszku.pl