Zgłoszenie

Dane zgłaszającego:

Zgłaszane wina

Nr Nazwa wina Kategoria* Roczník Cukier resztkowy g/l Kwasowość g/l Całkowita zaw. SO2 mg/l Zaw. alkoholu w % obj. Wielkość partii wina w l. Numer partii

* Proszę podać symbol kategorii wg zestawienia

refresh