O nas

Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa GALICJA VITIS® została powołana w 2014 roku,
a jej celem jest:

  • odrodzenie, zachowanie i rozwijanie polskich i europejskich tradycji winiarskich oraz dziedzictwa kulturowego związanego z winiarstwem i uprawą winorośli,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej uprawy winorośli, produkcji wina, marketingu winiarskiego i sprzedaży wina,
  • współdziałanie w procesie podnoszenia jakości win, produkowanych w Polsce, kultury ich spożywania oraz wzrostu wydajności ekonomicznej polskiego winiarstwa.

W swojej nazwie Fundacja nawiązuje do historycznej krainy Galicji, która stanowiła największą prowincję wielonarodowościowej monarchii habsburskiej. Galicja była ogromnym tyglem narodowo-wyznaniowym i wspólną ojczyzną Polaków, Rusinów, Niemców, Żydów, Ormian, Karaimów, Mołdawian, Czechów, Węgrów, Romów.

Jednym z działań Fundacji podejmowanych dla realizacji wymienionych wyżej celów jest organizacja Międzynarodowego Konkursu Win GALICJA VITIS®. W ten sposób staramy się kultywować wielonarodowościowe tradycje winiarskie byłej Galicji, zacieśniając przyjazne kontakty winiarzy z całej Środkowej Europy, których przez wieki łączyły bogate tradycje winiarskie oraz szlaki handlu winem.