Organizatorzy i Partnerzy Konkursu

Ideą Międzynarodowego Konkursu Win GALICJA VITIS® jest kultywowanie historycznych tradycji galicyjskich oraz zacieśnianie przyjaznych kontaktów ze Słowacją, Czechami, Węgrami i Austrią. Bezpośrednim celem Konkursu jest porównanie jakości win z Europy Środkowej z winami pochodzącymi z innych części świata, a także promocja kultury wina, również poza tradycyjnymi regionami winiarskimi.
Organizator Konkursu:

Partnerzy:

Patronat medialny:

Partnerzy Konkursu